Nasz zespół

Psycholog, mediatorka oraz psychoterapeutka w trakcie 4-letniego szkolenia integracyjnego akredytowanego przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne oraz Psychologiczne. Certyfikowana terapeutka traumy w programie terapeutycznym NEST. Doświadczenie zdobywałam m.in. w NZOZ „Synapsis”, pracując terapeutycznie z rodzinami i parami, w ośrodkach terapeutycznych, pracując z młodymi dorosłymi ze spektrum autyzmu, w SZPZLO Warszawa-Ochota, gdzie pracowałam psychologicznie i psychoterapeutycznie z dziećmi, młodzieżą i rodzinami oraz w Klinice Nerwic, zaburzeń osobowości i odżywiania w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie.

W pracy kieruję się empatią, akceptacją, zrozumieniem i uważnością. Jestem członkinią Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Swoją pracę poddaję regularnej superwizji.

Zapraszam na spotkania osoby dotknięte traumą, doświadczające trudności w budowaniu relacji, zaburzeń psychosomatycznych, zaburzeń osobowości, nastroju, odżywiania, przeżywające lęk, w sytuacji kryzysu życiowego i kryzysu w związku – straty, zdrady, rozstania, poszukujące zmiany na różnych płaszczyznach (życie zawodowe, związek, relacje, rozwój osobisty). 

Zespół Marta Frydrych - Gruszka psycholog psychoterapeutka mediatorka

Marta Frydrych – Gruszka

oferuję: psychoterapia integracyjna, indywidualna osób dorosłych, rodzin i par | konsultacje psychologiczne | mediacje: rodzinne, małżeńskie, cywilne | pracuję: w gabinecie i online |
przyjmuję we wtorki, środy i czwartki

Psycholog, psychoterapeuta w trakcie całościowego 4 – letniego kursu integracyjnego, akredytowanego przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne oraz Psychologiczne. Doświadczenie zawodowe rozwijałam podczas staży w Szpitalu Psychiatrycznym “Drewnica” na oddziale ogólnym oraz rehabilitacyjnym; Rodzinnym Domu Dziecka czy też w Warsztacie Terapii Zajęciowej.

Stale się doszkalam i poddaję swoją pracę superwizji. W pracy psychoterapeutycznej staram się korzystać z dobytku wszystkich nurtów i dopasowywać wiedzę do potrzeb pacjenta. Przy czym najwięcej korzystam z podstaw i głównych założeń psychoanalizy
i terapii psychodynamicznej
. Najważniejszym czynnikiem leczącym jest dla mnie relacja terapeutyczna oraz przymierze terapeutyczne, których zbudowanie wymaga głębokiego i długoterminowego procesu terapeutycznego. Skupiam się na zrozumieniu wewnętrznego świata pacjenta i przekazaniu mu tego rozumienia tak by mógł poszerzać swoją perspektywę. Uważam, że może to pomóc osobom, które mierzą się z doświadczeniem traum, lękami, depresją, trudnościami w nawiązywaniu i utrzymywaniu bliskich związków czy podejmowaniu decyzji.

Zespół Agnieszka Gibczyńska psycholog psychoterapeuta

Agnieszka Gibczyńska

oferuję: psychoterapia integracyjna, indywidualna osób  pracuję: w gabinecie i online | przyjmuję w piątki 

Psycholog, seksuolog oraz psychoterapeutka w trakcie szkolenia w nurcie integracyjnym. Na co dzień zajmuję się poradnictwem oraz diagnostyką psychologiczną i seksuologiczną młodych dorosłych oraz dorosłych. Swoje doświadczenie zawodowe zbierałam m.in. w Klinice Psychiatrii, Stresu Bojowego i Psychotraumatologii WIM na Szaserów, w Poradni Seksuologicznej i Patologii Współżycia na Dolnej, w Poradni Zdrowia Psychicznego oraz na oddziałach ogólnopsychiatrycznych w Mazowieckim Specjalistycznym Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie. Aktualnie pracuję jako psycholog diagnosta w dwóch zespołach terapeutycznych na oddziałach ogólnopsychiatrycznych, w tym w Klinice Psychiatrycznej Wydziału Nauk o Zdrowiu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w MCSZ w Pruszkowie oraz jako psycholog-seksuolog w poradni psychologicznej w Pruszkowie.

W swojej pracy stawiam na empatyczne podejście, otwartość, szczerość oraz współpracę z pacjentem.

Zespół Agata Koczocik psycholog psychoterapeuta seksuolog

Agata Koczocik

oferuję: psychoterapia integracyjna, indywidualna osób dorosłych | diagnoza psychologiczna | konsultacje psychologiczne | konsultacje seksuologiczne | pracuję: w gabinecie i online | przyjmuję w poniedziałki i czwartki

Psycholog i psychoterapeuta w trakcie 5-letniego szkolenia w nurcie integracyjnym, w paradygmacie systemowo-ericksonowskim, akredytowanym przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne i Psychologiczne. Również trener medytacji i technik mindfulness. Tytuł magistra psychologii uzyskałem w Wielkiej Brytanii na University of Sheffield. Doświadczenie zdobywałem poprzez pracę w prywatnych i publicznych placówkach, prowadząc konsultacje, terapię i zajęcia grupowe. Mam doświadczenie w pracy z dziećmi, młodzieżą i rodzinami, z pacjentami oddziałów psychiatrycznych, klientami z innych kręgów kulturowych i z rodzinami wielokulturowymi. Staram się ciągle podnosić swoje kompetencje i pogłębiać wiedzę, a swoją pracę poddaję superwizji.

Praca nad sobą i doświadczenia życiowe zasadniczo wpłynęły na sposób w jaki pracuję. Moim punktem wyjścia w terapii jest ciekawość — jakie jest Twoje życie? Co jest dla Ciebie ważne? Jakie są Twoje wartości? Moim priorytetem jest nie osądzać, ale poznać, zrozumieć i współodczuwać. W pracy ze mną będziemy skupiać się nie tylko na trudnościach, ale i korzyściach, które mogą z nich płynąć. Wierzę, że to pacjent posiada klucz do życia w taki sposób jaki chce.

Zapraszam na spotkania, jeżeli doświadczasz kryzysu w życiu osobistym, związku lub w rodzinie, cierpisz z powodu zaburzeń nastroju, depresji, dolegliwości psychosomatycznych, odczuwasz zagubienie, ból samotności lub inną trudność – zapraszam. Wspólnie poszukajmy rozwiązania.

Jestem przyjazny osobom LGBTQIA+ i pracuję z nimi.

Zespół Igor Łysagóra psycholog psychoterapeuta

Igor Łysagóra

oferuję: psychoterapia integracyjna, indywidualna osób dorosłych oraz młodzieży od 15 r.ż. | psychoterapia rodzin| konsultacje psychologiczne | pracuję: w gabinecie i online | przyjmuję w poniedziałki | English speaking therapist.

Zadzwoń do nas:
LUB

skorzystaj z formularza na stronie