Regulamin

ZASADY WSPÓŁPRACY


Jeżeli chcesz skorzystać z usług świadczonych w ramach Studio Rozmowy – gabinet psychoterapii, zapoznaj się z treścią tego dokumentu.

W tym dokumencie opisujemy, jak możesz skorzystać z usług świadczonych w naszym gabinecie oraz jakie zasady obowiązują podczas korzystania ze Strony (http://studiorozmowy.pl/) .

WAŻNA INFORMACJA: Jeżeli chcesz się umówić na wizytę stacjonarną, musisz wziąć pod uwagę, że nasz obiekt nie jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo (drugie piętro bez windy).

Jeżeli w dokumencie piszemy:

“my” – mamy na myśli Właściciela Gabinetu oraz osoby współpracujące z nim przy prowadzeniu Gabinetu,

“Ty” – mamy na myśli każdą osobę, która korzysta z usług Gabinetu lub ze Strony.

Możesz się z nami skontaktować:

 • mailowo: kontakt@studiorozmowy.pl,
 • telefonicznie: 509138407.

Niektórych słów i sformułowań używamy w konkretnym znaczeniu (np. Gabinet). Piszemy je wielką literą i wyjaśniamy w Słowniku, który znajduje się na końcu tego dokumentu.

 1. Jakie usługi świadczymy w Gabinecie?
 2. W ramach Gabinetu świadczymy usługi zarówno stacjonarnie, jak i online.
 3. Są to między innymi następujące usługi:
  1. psychoterapia,
  1. poradnictwo psychologiczne,
  1. poradnictwo seksuologiczne,
  1. diagnoza psychologiczna
 4. Szczegółowe informacje dotyczące poszczególnych usług, takie jak cena i czas trwania, znajdziesz na Stronie oraz w naszym gabinecie.
 1. Jak możesz się umówić na wizytę?
 2. Jeśli chcesz się umówić na wizytę w Gabinecie, musisz:
 3. mieć ukończone 18 (osiemnaście) lat – w innym wypadku Umowę musi zawrzeć Twój rodzic lub inny opiekun prawny (wystarczy, jeżeli Umowę zawrze jeden rodzic/opiekun prawny – jest to jednoznaczne ze złożeniem przez niego oświadczenia, że drugi rodzic/ inny opiekun prawny nie zgłasza w tym zakresie sprzeciwu),
 4. mieszkać w Polsce – jeżeli mieszkasz w innym kraju skontaktuj się z nami mailowo.
 5. Możesz się umówić na wizytę:
  1. za pośrednictwem kalendarza dostępnego na Stronie,
  1. mailowo: kontakt@studiorozmowy.pl,
  1. telefonicznie: 509138407,
  1. osobiście w gabinecie: ul. Władysława Jagiełły 17, 02-495 Warszawa.
 6. Jeżeli chcesz się umówić:
  1. za pośrednictwem kalendarza dostępnego na Stronie – postępuj zgodnie z instrukcjami, które wyświetlają się w procesie rezerwacji wizyty; koniecznie będzie m.in. podanie adresu e-mail i numeru telefonu oraz zaakceptowanie Zasad Współpracy,
  1. telefonicznie albo mailowo – szczegóły wizyty ustalimy podczas rozmowy/wymiany korespondencji, poprosimy Cię też o podanie adresu e-mail i numeru telefonu oraz zaakceptowanie Zasad Współpracy (mailowo),
  1. w gabinecie – szczegóły wizyty ustalimy na miejscu, poprosimy Cię też o podanie adresu e-mail i numeru telefonu oraz zaakceptowanie Zasad Współpracy.
 7. Za każdym razem, kiedy umawiasz się na wizytę, zawieramy umowę, dotyczącą świadczenia określonej usługi. Umowę zawieramy w języku polskim. Jedną stroną Umowy jesteś Ty (czyli Pacjent albo opiekun prawny Pacjenta), a drugą Właściciel Gabinetu.
 8. Umowa zostanie zawarta w chwili, kiedy dostaniesz potwierdzenie rezerwacji terminu wizyty. Potwierdzenie dostaniesz na swój adres e-mail wskazany w czasie umawiania wizyty. Zawarcie Umowy jest równoznaczne z powstaniem po Twojej stronie obowiązku dokonania płatności.
 9. Za usługę możesz zapłacić:
  1. przelewem,
  1. kartą płatniczą w gabinecie.
 10. W przypadku wizyt online płatności należy dokonać przelewem, w terminie 3 dni od chwili zarezerwowania wizyty. Jeżeli umówisz wizytę później niż 3 dni przed jej terminem, powinieneś zapłacić niezwłocznie po jej umówieniu. W każdym razie opłata musi wpłynąć na nasze konto bankowe najpóźniej 24 godziny przed terminem wizyty. W przeciwnym wypadku, możemy anulować wizytę.
 1. W jaki sposób świadczymy usługi?
 2. Usługa będzie świadczona przez specjalistę, którego wskażesz podczas rezerwacji wizyty. 
 3. Przed pierwszą wizytą online możemy Cię poprosić o podpisanie i odesłanie skanu Karty Pacjenta. W takim przypadku powinieneś odesłać skan mailowo najpóźniej na 24 godziny przed umówionym terminem. Jeżeli spotkanie odbywa się stacjonarnie, Kartę Pacjenta wypełnimy na pierwszej wizycie.
 4. W przypadku wizyty online musisz posiadać:
  1. komputer, tablet, telefon lub inne urządzenie wyposażone w kamerę internetową i mikrofon,
  1. szybkie łącze internetowe – minimum 512kb/s (wysyłanie i pobieranie),
  1. zainstalowaną przeglądarkę internetową,
  1. aktywną pocztę e-mail.
 5. Wizyta online odbędzie się w trybie wideokonferencji. Przed wizytą dostaniesz od nas szczegóły wizyty oraz link do spotkania online (na adres e-mail wskazany podczas rejestracji).
 6. Kilka minut przed ustalonym terminem kliknij w przesłany link i zaczekaj na nawiązanie połączenia przez specjalistę.
 7. Przed wizytą stacjonarną dostaniesz od nas szczegóły wizyty oraz kod dostępu do budynku (na adres e-mail wskazany podczas rejestracji).
 8. Nie możesz nagrywać przebiegu wizyty.
 9. Jeżeli spóźnisz się na wizytę, jej czas nie zostanie przedłużony, a cena nie zostanie zmniejszona.
 10. Nawet jeżeli skutecznie umówisz się na wizytę, możemy odmówić świadczenia usługi, w przypadku, gdy:
  1. będziemy przypuszczać, że Pacjent jest niepełnoletni lub niepoczytalny, a w jego imieniu nie będzie występować opiekun prawny,
  1. świadczenie usługi naruszałoby obowiązujące przepisy prawa, zasady etyki lub prawa osób trzecich,
  1. będziemy przypuszczać, że świadczenie usługi może zagrażać zdrowiu lub życiu Pacjenta lub innych osób,
  1. nie uregulujesz płatności należnych za tę lub poprzednie wizyty najpóźniej 24 godziny przed umówionym terminem.
  1. świadczenie usługi naruszałoby obowiązujące przepisy prawa, zasady etyki lub prawa osób trzecich,
  1. zgłaszany problem będzie wykraczał poza zakres świadczonych przez nas usług.
 11. Jeżeli odmówimy świadczenia usługi w sytuacjach wskazanych powyżej, będzie to równoznaczne z rozwiązaniem Umowy w trybie natychmiastowym.
 12. Zarówno my, jak i specjaliści, jesteśmy zobowiązani do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji uzyskanych od Ciebie (a w przypadku, gdy Pacjentem jest nieletni – także uzyskanych od niego) w związku ze świadczonymi usługami, w szczególności informacji o stanie zdrowia. Działamy w tym zakresie zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami etyki. Możemy odstąpić od obowiązku zachowania tajemnicy zawodowej w przypadkach przewidzianych w obowiązujących przepisach, w szczególności, jeżeli zagrożone będzie życie lub zdrowie Pacjenta lub innych osób.
 13. Na pierwszej wizycie specjaliści przedstawią szczegółowe zasady świadczenia konkretnej usługi. Mogą Cię też poprosić o podpisanie kontraktu terapeutycznego. Po wizycie ustalicie zasady dalszej współpracy.
 14. Kolejne wizyty będą się odbywać zgodnie z Waszymi ustaleniami, w stałym ustalonym terminie lub w terminach ustalanych na bieżąco.
 15. Możesz poprosić nas o wydanie zaświadczenia dotyczącego odbytych wizyt. W zaświadczeniu mogą się znaleźć informacje dotyczące tego w jakim przedziale czasowym, z jaką częstotliwością i z jakich usług korzystał dany Pacjent. Jeżeli wizyta dotyczy rodziny lub pary, w zaświadczeniu wskazani zostaną wszyscy jej uczestnicy. W przypadku, gdy Pacjentem jest osoba niepełnoletnia, o wydanie zaświadczenia może poprosić każdy z rodziców/opiekunów prawnych.
 16. Nie wystawiamy żadnych opinii, w tym na potrzeby sądu, szkół itp.
 17. Pamiętaj, że:
  1. podczas świadczenia usług przedstawiamy naszą indywidualną interpretację sytuacji Pacjenta, stworzoną na podstawie przeprowadzonego wywiadu, przy założeniu, że nie zataił jakichkolwiek wiadomości,
  1. inicjatywa, chęć współpracy oraz wykonywanie zleconych zadań pomiędzy sesjami są kluczowe dla skuteczności podejmowanego procesu terapeutycznego,
  1. nie gwarantujemy, że Pacjent osiągnie oczekiwany rezultat,
  1. “skutkiem ubocznym” konsultacji/terapii może być czasowe pogorszenie samopoczucia psychicznego Pacjenta.
 18. Specjaliści poddają swoją pracę superwizji w celu podnoszenia kwalifikacji zawodowych. W ramach superwizji mogą omawiać konkretne sytuacje z superwizorem lub innym psychoterapeutą. Nie ujawniają przy tym żadnych informacji, które mogą umożliwić zidentyfikowanie konkretnego Pacjenta.

Jakie dodatkowe zasady obowiązują w przypadku świadczenia usług na rzecz małoletnich (osób, które nie ukończyły 18 lat)?

 • Jeżeli usługa ma być świadczona na rzecz małoletniego, zgodę na świadczenie usługi wyrażają obydwoje rodzice/opiekunowie prawni – z wyjątkiem sytuacji, kiedy władza rodzicielska przysługuje tylko jednemu rodzicowi/opiekunowi prawnemu. Jeżeli małoletni ukończył 16 lat, możemy go poprosić, aby sam też wyraził zgodę na świadczenie konkretnej usługi.
 • Na pierwszej wizycie małoletniemu powinni towarzyszyć obydwoje rodzice/opiekunowie prawni – z wyjątkiem sytuacji, kiedy władza rodzicielska przysługuje tylko jednemu rodzicowi/opiekunowi prawnemu. Jeżeli jeden z rodziców/opiekunów prawnych nie może być obecny, powinien przekazać podpisaną zgodę.
 • Na każdym etapie pracy z małoletnim Pacjentem specjalista może umówić konsultacyjną wizytę rodzinną.
 • Małoletniemu Pacjentowi przysługuje prawo do poufności. Specjaliści przekazują rodzicom/opiekunom tylko ogólne wnioski i zalecenia z przebiegu spotkania z małoletnim. Z poufności wyłączone są ewentualne diagnozy, jeśli to one były celem spotkań.
 1. Jak możesz przełożyć lub odwołać wizytę?
 2. Możesz odwołać wizytę mailowo: kontakt@studiorozmowy.pl lub telefonicznie: 509138407, nie później niż 24 godziny przed ustalonym terminem wizyty. W takim przypadku otrzymasz zwrot dokonanej płatności.
 3. 33.          Jeżeli nie odwołasz wizyty w sposób wskazany powyżej, a o ustalonej godzinie nie pojawisz się w gabinecie lub nie połączysz się ze specjalistą online (w zależności od rodzaju wizyty), możesz wystąpić o zwrot części dokonanej płatności. Zwrócimy Ci 50% tej kwoty. Płatność zostanie pomniejszona, gdyż w zarezerwowanym dla Ciebie czasie nie mogliśmy umówić innej wizyty, co jest dla nas realną stratą.
 4. Jeżeli wizyta nie odbędzie z przyczyn leżących wyłącznie po naszej stronie, zaproponujemy Ci inny termin. Jeżeli nie uda nam się ustalić dogodnego terminu, zwrócimy Ci dokonaną płatność.
 5. Niezależnie od powyższych postanowień, przysługuje Ci prawo do odstąpienia od umowy uregulowane w ustawie o prawach konsumenta. Prawo to dotyczy tylko wizyt, na które umówisz się przez Internet lub telefon. W przypadku takich wizyt zastosowanie mają następujące zasady:
  1. możesz zrezygnować z usługi w terminie 14 (czternastu) dni od dnia zawarcia Umowy (z wyjątkiem sytuacji, o której przeczytasz poniżej w pkt. c),
  1. o swojej decyzji o rezygnacji powinieneś nas poinformować przesyłając jednoznaczne oświadczenie (np. „rezygnuję z wizyty”) – oświadczenie możesz przesłać mailem, nie musisz uzasadniać swojej decyzji,
  1. jeżeli w czasie składania zamówienia poinformujesz nas, że zgadzasz się, abyśmy rozpoczęli świadczenie usługi przed upływem 14 dni, utracisz prawo do rezygnacji z usługi, kiedy zostanie ona wykonana w całości.
 • Jak możesz złożyć reklamację?
 • Jesteśmy zobowiązani do świadczenia usług zgodnie z Umową.
 • Zakres naszej odpowiedzialności wynika z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności z postanowień Kodeksu Cywilnego.
 • Nie ponosimy odpowiedzialności za problemy techniczne bądź ograniczenia techniczne występujące na sprzęcie, z którego korzystasz, a które uniemożliwiają Ci korzystanie z usługi online.
 • Reklamację możesz przesłać mailowo.
 • Jeżeli składasz reklamację, zamieść w jej treści poniższe dane, które pozwolą na jej sprawne rozpatrzenie:
  • imię i nazwisko, adres do korespondencji, adres e-mail,
  • opis problemu,
  • czego oczekujesz w związku z reklamacją.
 • W przypadku otrzymania niekompletnej reklamacji, poprosimy Cię o jej uzupełnienie.
 • Złożoną przez Ciebie reklamację rozpatrzymy w ciągu 14 dni od dnia jej otrzymania lub uzupełnienia.
 • W przypadku, gdy postępowanie reklamacyjne nie przyniesie oczekiwanego przez Ciebie rezultatu, możesz skorzystać z:
  • mediacji prowadzonej przez właściwy miejscowo Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej,
  • pomocy właściwego miejscowo stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej,
  • bezpłatnej pomocy miejskiego lub powiatowego rzecznika konsumentów – w zależności od miejsca Twojego zamieszkania,
 • Jak możesz korzystać ze Strony?
 • Za pośrednictwem Strony świadczymy nieodpłatnie następujące usługi:
  • formularz kontaktowy
  • blog.
 • Możesz korzystać ze wskazanych usług, jeżeli posiadasz dostęp do internetu oraz do urządzenia z oprogramowaniem, które pozwala na przeglądanie zawartości internetu.
 • Opinie na temat usług, które znajdują się na Stronie pochodzą od Pacjentów. Nie ma możliwości automatycznego publikowania opinii na Stronie.
 • Wszystkie opinie otrzymujemy mailowo. Zawsze sprawdzamy czy adres e-mail nadawcy jest faktycznie adresem e-mail kupującego lub Pacjenta.
 • Nie płacimy za wystawienie opinii.
 • Sami decydujemy, które opinie zostają opublikowane na Stronie.
 • Pacjenci i osoby, których dane zostały wskazane przy opublikowanej opinii mogą zgłaszać wszelkie błędy mailowo – w szczególności w sytuacji, gdy dana osoba w ogóle opinii nie przesłała.
 • Co jeszcze powinieneś wiedzieć?
 • Zasady przetwarzania Twoich danych osobowych w związku ze świadczeniem usług opisaliśmy w klauzuli informacyjnej dołączonej do tego dokumentu.
 • Zasady przetwarzania Twoich danych osobowych w związku z korzystaniem ze Strony i zasady wykorzystywania plików cookies opisaliśmy w Polityce Prywatności. Jest to odrębny dokument, z którym możesz zapoznać się pod adresem studiorozmowy.pl.
 • Z ważnych przyczyn możemy zmieniać treść Zasad Współpracy. Naszą Umowę będzie regulować dokument obowiązujący w dniu jej zawarcia.
 • Wszelkie nieprawidłowości w funkcjonowaniu Strony możesz nam zgłaszać mailowo. 
 • Zasady Współpracy w obecnym brzmieniu obowiązuje od dnia: 01.09.2023 r.
 • Pojęcia pisane dużą literą mają następujące znaczenie:
  • Gabinet – Studio Rozmowy – gabinet psychoterapii
  • Właściciel Gabinetu – Marta Gruszka, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Studio Rozmowy – Gabinet psychoterapii, adres: ul. Władysława Jagiełły 17, 02-495 Warszawa, NIP 6422739989, REGON 141386562
  • Pacjent – każda osoba korzystająca z usług Gabinetu
  • Umowa – umowa dotycząca świadczenia przez Gabinet usług, zawierana między Właścicielem Gabinetu a Pacjentem lub jego rodzicem/opiekunem prawnym
  • Strona – http://studiorozmowy.pl/
  • Zasady Współpracy – ten dokument.

INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH OSÓB, KTÓRE UMÓWIŁY SIĘ NA WIZYTĘ (POTENCJALNYCH PACJENTÓW) ORAZ OSÓB, KTÓRE BYŁY NA WIZYCIE (PACJENTÓW)

Dbamy o to, aby Twoje dane osobowe były u nas bezpieczne. Działamy w tym zakresie zgodnie z RODO (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) oraz innymi obowiązującymi przepisami.

Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem danych osobowych jest Marta Gruszka, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Studio Rozmowy – gabinet psychoterapii, adres: ul. Władysława Jagiełły 17, 02-495 Warszawa, NIP 6422739989, REGON 141386562. Możesz się z nią skontaktować mailowo: kontakt@studiorozmowy.pl lub telefonicznie: 509138407.

Skąd mam Twoje dane osobowe?

Większość danych podajesz nam sam. Jeżeli zarezerwujesz wizytę za pośrednictwem kalendarza dostępnego na naszej Stronie, Twoje dane osobowe otrzymamy też od podmiotu zarządzającego kalendarzem, na podstawie Twojej zgody.

Dlaczego i na jakiej podstawie przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe przetwarzamy w celu:

 1. świadczenia usług w zakresie opieki medycznej, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) oraz art. 9 ust. 2 lit. h) RODO,
  1. zawarcia i wykonania umowy dotyczącej świadczonych usług, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO,
  1. dokonania rozliczeń, w tym prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz wypełniania obowiązków podatkowych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO,
  1. wynikającym z naszego uzasadnionego interesu, w szczególności w celach statystycznych, archiwizacyjnych, badania jakości i satysfakcji, marketingu bezpośredniego, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO,
  1. ewentualnego dochodzenia roszczeń i obrony przed roszczeniami, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

Jak długo przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe przez okres wykonywania Umowy. Po tym okresie możemy przetwarzać Twoje dane do czasu upływu terminów przedawnienia roszczeń (co do zasady sześć lat od końca roku kalendarzowego, w którym umowa przestała obowiązywać).

Dodatkowo:

 • dane przetwarzane w celu realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym prawa podatkowego, będą przetwarzane przez okres niezbędny do wypełnienia tych obowiązków,
 • w przypadku, gdy dane są przetwarzane na podstawie naszego uzasadnionego interesu, będą one przetwarzane do czasu istnienia interesów stanowiących podstawę tego przetwarzania lub do czasu zgłoszenia przez Ciebie sprzeciwu wobec takiego przetwarzania.

Komu przekazujemy Twoje dane osobowe?

Możemy przekazywać Twoje dane osobowe swoim zaufanym współpracownikom, takim jak dostawca oprogramowania, dostawca płatności, biuro księgowe, podmioty świadczące usługi prawne, marketingowe, statystyczne, archiwizacyjne, platforma do konsultacji online.

Twoje dane osobowe możemy udostępniać współpracującym z nami specjalistom (psychologom, psychoterapeutom itp.) w zakresie, w jakim jest to niezbędne do wykonania wiążącej nas umowy dotyczącej świadczenia usług.

W celu zapewnienia jak najwyższej jakości usług, korzystamy z usług innych dostawców, np. w zakresie wsparcia IT. W związku z tym Twoje dane osobowe mogą być przekazywane poza teren Unii Europejskiej. W takim przypadku przekazywanie danych odbywać się będzie w oparciu o stosowną umowę zawierającą standardowe klauzule ochrony danych przyjęte przez Komisję Europejską, bądź na podstawie odpowiedniej decyzji Komisji Europejskiej.

Jakie są Twoje prawa?

W związku z tym, że przetwarzamy Twoje dane osobowe, możesz:

 • żądać udzielenia informacji o tym, jakie dane osobowe dotyczące Ciebie przetwarzamy (tzw. prawo dostępu),
 • żądać sprostowania Twoich danych, jeżeli staną się nieaktualne, niekompletne lub w inny sposób niepoprawne,
 • żądać usunięcia Twoich danych, jeżeli uznasz, że Twoje dane osobowe nie powinny być już przez nas przechowywane (w określonych przypadkach możemy odmówić usunięcia danych),
 • żądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych (w sytuacjach opisanych w art. 18 RODO),
 • żądać przeniesienia Twoich danych do innego administratora,
 • zgłosić sprzeciw wobec przetwarzania tych danych, które przetwarzamy na podstawie swojego uzasadnionego interesu,
 • wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznasz, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.

Co jeszcze powinieneś wiedzieć?

Podanie przez Ciebie danych osobowych jest warunkiem zawarcia i wykonania Umowy.

Twoje dane osobowe nie będą poddawane profilowaniu oraz zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.